Ιδιώτες Επενδυτές

Οι πελάτες μας είναι προτεραιότητά μας. Στόχος μας η κάλυψη των αναγκών τους, με εξειδίκευση, ποιότητα και ασφάλεια.

Προϊόντα

Ελληνικές Μετοχές

Είμαστε μια από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρίες στην Ελλάδα. Προσφέρουμε στους πελάτες μας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη με μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία.

Τα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα μας, εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα και εκτέλεση των εντολών των πελατών μας.

Μέσω της διαδικασίας δανεισμού μετοχών (δανειοδοσίας ή δανειοληψίας) οι πελάτες μας μπορούν να πάρουν θέσεις ανοιχτών πωλήσεων σε μετοχές ή να αυξήσουν το εισόδημά τους λαμβάνοντας έσοδα από τόκους.

Διεθνείς Μετοχές

Σε συνεργασία με τις θυγατρικές του Ομίλου και τα υποκαταστήματα μας στο εξωτερικό, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος Διεθνών Αγορών, παρέχει πρόσβαση στις γειτονικές αγορές της Τουρκίας, Ρουμανίας και Κύπρου.

Επίσης μέσα από συνεργασίες με κορυφαίες Επενδυτικές Τράπεζες, παρέχουμε στους πελάτες μας πρόσβαση στις περισσότερες ανεπτυγμένες αγορές παγκοσμίως (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ) καθώς και σε αναπτυσσόμενες & περιφερειακές αγορές (Ρωσία, Βουλγαρία, Σερβία).

ETFs

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή παρέχουμε πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ETFs (Exchange Traded Funds) παγκοσμίως.

Στην Ελληνική αγορά είμαστε η μόνη εταιρεία που λειτουργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής (Market Maker) και των τριών ETFs που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών: FTSE Athex Large Cap, Athex General Index και GT 30 Index (Ελλάδα-Τουρκία).

Τα ETFs είναι αμοιβαία κεφάλαια, τα μερίδια των οποίων διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές (χρηματιστήρια) όπως ακριβώς και οι μετοχές. Τα ETFs μπορούν να αναπαράγουν δείκτες με βάση: Ομόλογα/μετοχές/εμπορεύματα/ νομίσματα, ή να διαχειρίζονται το ενεργητικό τους με βάση συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική (σε μετοχές αξίας, αναπτυξιακές, μεγάλης & μικρής κεφαλαιοποίησης, υψηλής μερισματικής απόδοσης, ανά κλάδο, χώρα, & περιοχή).

Παράγωγα

Το Τμήμα Παραγώγων της εταιρείας μας είναι διαχρονικά στις πρώτες θέσεις σε μερίδιο αγοράς. Το 2013 ήμασταν πρώτοι στην αγορά των παραγώγων FTSE/XA large cap.

Στους πελάτες μας, προσφέρουμε τα εργαλεία και τις τεχνικές για την αντιστάθμιση των θέσεών τους με διάφορα προϊόντα: Μετοχές, Ομόλογα, Εμπορεύματα, Νομίσματα, Επιτόκια και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αγορών παγκοσμίως συμπεριλαμβανομένων και των χρηματιστηρίων: Eurex, CME, CBOE, Liffe, και ICE.

Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή προσφέρουμε δυνατότητα διαπραγμάτευσης προϊόντων σταθερού εισοδήματος (Κρατικά & Εταιρικά Ομόλογα) στις περισσότερες αγορές.

Η ομάδα των εξειδικευμένων στελεχών μας, έχει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην αγορά και παρακολουθεί καθημερινά περισσότερες από 200 εκδόσεις (Investment Grade & High Yields).

Επενδυτικά Κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ)

Στα πλαίσια της διεύρυνσης των επενδυτικών επιλογών των πελατών μας, προσφέρουμε τη δυνατότητα επένδυσης σε Επενδυτικά Κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) του Διεθνούς αναγνωρισμένου οίκου διαχείρισης κεφαλαίων ΝΝ Investment Partners (πρώην ING Investment Management).

Η ΝΝ Investment Partners διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαια ύψους περίπου €186δισ. για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές σε όλο τον κόσμο και δραστηριοποιείται σε 16 χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τις ΗΠΑ.

Οι ΟΣΕΚΑ προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός παγκοσμίως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που μπορεί να καλύψει όλες τις επενδυτικές ανάγκες, προσφέροντας διασπορά επενδύσεων, επαγγελματική διαχείριση και άμεση ρευστότητα.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών & Κίνδυνοι Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Υπηρεσίες

Δέσμευσή μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή προτεραιότητά μας είναι η άμεση, ποιοτική και στοχευμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, παρέχει βοήθεια σε θέματα που αφορούν: εικόνα χαρτοφυλακίου, συναλλαγές, χρεώσεις, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις, ή ακόμη σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με συναλλαγές στο διαδίκτυο.

Online Υπηρεσίες

Η νέα μας Επενδυτική Πλατφόρμα υποστηρίζει πληθώρα επενδυτικών επιλογών στην τοπική (Μετοχές & Παράγωγα) και Διεθνή αγορά (Μετοχές & ETFs).

Στους πελάτες μας προσφέρουμε μεταξύ άλλων: ενημέρωση τιμών σε πραγματικό χρόνο, ενημέρωση για τις συναλλαγές τους μέσω SMS η e-mail, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα δυνατότητα άμεσης τιμολόγησης (straight-through processing).

Η νέα μας Πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και υποδομές που προσφέρουν στους πελάτες μας αμεσότητα, ασφάλεια και ταχύτητα διεκπεραίωσης συναλλαγών. Ειδικά η ασφάλεια ενισχύεται με ταυτοποίηση των χρηστών με δύο παράγοντες (two-factor authentication).

Εκκαθάριση & Θεματοφυλακή

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Η αποτελεσματικότητα των βασικών υπηρεσιών θεματοφυλακής: εκκαθάριση συναλλαγών, και ενημέρωση εταιρικών πράξεων, συμβάλει στην σωστή ενημέρωση των επενδυτών για το χαρτοφυλάκιο τους.

Οι Υπηρεσίες θεματοφυλακής για Διεθνείς μετοχές και Ομόλογα καθώς και η εκκαθάριση των παραγώγων παρέχονται από την Εθνική Τράπεζα.

Το Δίκτυό μας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας διατηρούμε υποκαταστήματα στην Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Λογαριασμοί

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να διαλέξουν μεταξύ διαφορετικών επενδυτικών λογαριασμών ανάλογα με τις ανάγκες τους και το επενδυτικό τους προφίλ.

Βασικός Επενδυτικός Λογαριασμός

Απλός Βασικός επενδυτικός λογαριασμός σε ευρώ
Ο βασικός επενδυτικός λογαριασμός εξυπηρετεί συναλλαγές σε μετοχές (Ελληνικές & Διεθνείς) και αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε άλλου τύπου επενδυτικό λογαριασμό.

Οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται σε ευρώ και τα πιστωτικά υπόλοιπα κατατίθενται σε ευρώ στις βασικές εγχώριες τράπεζες

Επενδυτικός λογαριασμός σε ξένο νόμισμα
Ο επενδυτικός λογαριασμός σε ξένο νόμισμα επιτρέπει συναλλαγές σε μετοχές Διεθνών Αγορών.

Οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται και τα πιστωτικά υπόλοιπα κατατίθενται στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού στις βασικές εγχώριες τράπεζες.

Λογαριασμός Πίστωσης (Margin Accounts)

ΟΙ πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε εγχώριες μετοχές με λογαριασμούς πίστωσης με περιθώριο ασφάλισης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη πίστωση) χρησιμοποιώντας τις μετοχές του χαρτοφυλακίου τους ως ενέχυρο.

Η εταιρία μας προσφέρει ανταγωνιστικά επιτόκια.

Κοινός Επενδυτικός Λογαριασμός

Ο κοινός επενδυτικός λογαριασμός επιτρέπει τη δημιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ).

Οι συνδικαιούχοι ΚΕΜ κατέχουν από κοινού την κυριότητα των αξιών που καταχωρούνται σε αυτήν.

Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να κινεί ελεύθερα τον Κοινό Επενδυτικό Λογαριασμό και την ΚΕΜ που συνδέεται με αυτόν ακόμα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων συνδικαιούχων.

Η ΚΕΜ εξυπηρετεί συναλλαγές για διαπραγμέτευση μόνο σε Ελληνικές μετοχές.