Ευκαιρίες Καριέρας

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας. Προσπαθούμε να προσελκύουμε, να διατηρούμε και να αναπτύσσουμε στελέχη ικανά να κάνουν την διαφορά. Στόχος μας είναι να είμαστε εργοδότης επιλογής υιοθετώντας στρατηγικές που θα αναπτύξουν τους ανθρώπους και τις δεξιότητές τους.

Δεσμευόμαστε να βοηθάμε τα στελέχη μας να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσα από την εκπαίδευση και την εξειδίκευση, καθώς γνωρίζουμε ότι η απόδοση τους συνδέεται με την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων.

Αναζητάμε στελέχη αφοσιωμένα στους πελάτες μας και στις ανάγκες τους και που έχουν την πείρα και την εξειδίκευση να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Στελέχη που σέβονται και ταυτίζονται με τις αξίες με βάση τις οποίες λειτουργεί η εταιρία μας. 

Τέλος διασφαλίζουμε ότι τα στελέχη μας εργάζονται με βάση τους κανόνες ηθικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας που διέπουν τους εσωτερικούς κανονισμούς και την πολιτική του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εάν όμως θέλετε να μας στείλετε το βιογραφικό σας, μπορείτε να το στείλετε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας μαζί με μια συνοδευτική επιστολή καθώς και αντίγραφα των πιστοποιητικών σας:

Εθνική Χρηματιστηριακή
Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Λ.Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας
104 42 Αθήνα 

  Tel. +30 (210) 77 20000
email: human.resources@nbgsecurities.com