Διοικητική Ομάδα

Η Διοίκηση της εταιρίας μας, έχει ως κύρια ευθύνη τη στρατηγική και την κατανομή πόρων, τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου.

Ηλίας Κάντζος Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Ηλίας Κάντζος διετέλεσε επικεφαλής της Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, από το Σεπτέμβριο του 2019 έως πρότινος. Προοηγουμένως, έχει εργαστεί στο International Wealth Management της Credit Suisse στη Ζυρίχη, στην Επενδυτική Τραπεζική της Εθνικής Χρηματιστηριακής στην Αθήνα και στα Global Markets της Deutsche Bank στο Λονδίνο.

Ο Ηλίας είναι κάτοχος:
1. Executive MBA, University of Chicago Booth School of Business
2. MSc in Mathematical Trading and Finance, City University of London - Cass Business School
3. BSc(Diploma) in Business Administration, Athens University of Economics and Business

Κωνσταντίνος Νίκας Γενικός Διευθυντής

Ο Κωνσταντίνος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2014 και σήμερα είναι o Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις του Διευθυντή Επενδυτικής Έρευνας, Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων, Διαχειριστή Κινδύνων, Διαπραγματευτή Παραγώγων και Χρηματιστηριακού Αναλυτή στην NBG Asset Management, την Π&K Asset Management και την Megatrust Χρηματιστηριακή.

Ο Κωνσταντίνος είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor's στις Επιχειρηματικές σπουδές και τα Οικονομικά από το Middlesex University και Μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά από το Birkbeck College

Λευτέρης Πολυταρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής - Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Ο Λευτέρης εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το Φεβρουάριο του 2016 ως Εκτελεστικός Διευθυντής – Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής και τον Ιανουάριο του 2017 ανέλαβε Εκτελεστικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών. Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει: Διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο Ελληνικών Χρηματιστηρίων στους τομείς HR & Internal Audit, Manager – Management Consulting Services Ernst & Young, IT Manager Hellenic Investment co., Software Engineer Computer Logic.

Ο Λευτέρης είναι κάτοχος M.Sc. in Computer Science από το Dundee University, UK.

Νίκος Δροσατάκης Διευθυντής Πωλήσεων Ιδιωτών

O Nίκος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2007 ως Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ηρακλείου και μετέπειτα ως Υποδιευθυντής  Δικτύου της Εθνικής Χρηματιστηριακής. Από το 2019 ανέλαβε την Διεύθυνση των Ιδιωτών πελατών.  Πρίν το 2007 υπήρξε Διευθυντής  υποκαταστήματος-  Ηράκλειου Κρήτης της Π&Κ Χρηματιστηριακής. 

Ο Νίκος είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθήνας και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαφήμιση.