Διοικητική Ομάδα

Η Διοίκηση της εταιρίας μας, έχει ως κύρια ευθύνη τη στρατηγική και την κατανομή πόρων, τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου.

Αθανάσιος Χρυσαφίδης Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Θάνος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή τον Ιούλιο του 2015 ως Διευθύνων Σύμβουλος. Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις: Treasurer Bank of Attica, Senior Advisor - capital markets Ernst & young, Deputy Investment Manager Hellenic Investment co.

Ο Θάνος είναι κάτοχος MA in Economics από το City University, ΝΥ.

Κωνσταντίνος Νίκας Γενικός Διευθυντής

Ο Κωνσταντίνος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2014 και σήμερα είναι o Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις του Διευθυντή Επενδυτικής Έρευνας, Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων, Διαχειριστή Κινδύνων, Διαπραγματευτή Παραγώγων και Χρηματιστηριακού Αναλυτή στην NBG Asset Management, την Π&K Asset Management και την Megatrust Χρηματιστηριακή.

Ο Κωνσταντίνος είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor's στις Επιχειρηματικές σπουδές και τα Οικονομικά από το Middlesex University και Μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά από το Birkbeck College

Λευτέρης Πολυταρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής - Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Ο Λευτέρης εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το Φεβρουάριο του 2016 ως Εκτελεστικός Διευθυντής – Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής και τον Ιανουάριο του 2017 ανέλαβε Εκτελεστικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών. Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει: Διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο Ελληνικών Χρηματιστηρίων στους τομείς HR & Internal Audit, Manager – Management Consulting Services Ernst & Young, IT Manager Hellenic Investment co., Software Engineer Computer Logic.

Ο Λευτέρης είναι κάτοχος M.Sc. in Computer Science από το Dundee University, UK.

Γιώργος Γκούφας Διευθυντής - Επικεφαλής Πωλήσεων Θεσμικών Πελατών

Ο Γιώργος εργάζεται στην Εθνική Χρηματιστηριακή από το 2008, οπότε και ανέλαβε τη θέση Διευθυντού στο τμήμα Θεσμικών Πελατών. Προηγουμένως εργάστηκε στην Alpha Bank για 7 χρόνια, καλύπτοντας το ίδιο κομμάτι Χρηματιστηριακών εργασιών.

Ο Γιώργος είναι κάτοχος M.Sc. του ISMA Center και οικονομικών από την ΑΣΟΕΕ.

Νίκος Δροσατάκης Διευθυντής Πωλήσεων Ιδιωτών

O Nίκος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2007 ως Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ηρακλείου και μετέπειτα ως Υποδιευθυντής  Δικτύου της Εθνικής Χρηματιστηριακής. Από το 2019 ανέλαβε την Διεύθυνση των Ιδιωτών πελατών.  Πρίν το 2007 υπήρξε Διευθυντής  υποκαταστήματος-  Ηράκλειου Κρήτης της Π&Κ Χρηματιστηριακής. 

Ο Νίκος είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθήνας και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαφήμιση.