Διοικητική Ομάδα

Η Διοίκηση της εταιρίας μας, έχει ως κύρια ευθύνη τη στρατηγική και την κατανομή πόρων, τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου.

Ηλίας Κάντζος Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Ηλίας Κάντζος διετέλεσε επικεφαλής της Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, από το Σεπτέμβριο του 2019 έως πρότινος. Προοηγουμένως, έχει εργαστεί στο International Wealth Management της Credit Suisse στη Ζυρίχη, στην Επενδυτική Τραπεζική της Εθνικής Χρηματιστηριακής στην Αθήνα και στα Global Markets της Deutsche Bank στο Λονδίνο.

Ο Ηλίας είναι κάτοχος:
1. Executive MBA, University of Chicago Booth School of Business
2. MSc in Mathematical Trading and Finance, City University of London - Cass Business School
3. BSc(Diploma) in Business Administration, Athens University of Economics and Business

Κωνσταντίνος Νίκας Γενικός Διευθυντής

Ο Κωνσταντίνος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2014 και σήμερα είναι o Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις του Διευθυντή Επενδυτικής Έρευνας, Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων, Διαχειριστή Κινδύνων, Διαπραγματευτή Παραγώγων και Χρηματιστηριακού Αναλυτή στην NBG Asset Management, την Π&K Asset Management και την Megatrust Χρηματιστηριακή.

Ο Κωνσταντίνος είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor's στις Επιχειρηματικές σπουδές και τα Οικονομικά από το Middlesex University και Μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά από το Birkbeck College

Λευτέρης Πολυταρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής - Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Ο Λευτέρης εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το Φεβρουάριο του 2016 ως Εκτελεστικός Διευθυντής – Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής και τον Ιανουάριο του 2017 ανέλαβε Εκτελεστικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών. Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει: Διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο Ελληνικών Χρηματιστηρίων στους τομείς HR & Internal Audit, Manager – Management Consulting Services Ernst & Young, IT Manager Hellenic Investment co., Software Engineer Computer Logic.

Ο Λευτέρης είναι κάτοχος M.Sc. in Computer Science από το Dundee University, UK.

Νίκος Δροσατάκης Επικεφαλής Τομέα Πωλήσεων Ιδιωτών

O Nίκος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2007 ως Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ηρακλείου και μετέπειτα ως Υποδιευθυντής  Δικτύου της Εθνικής Χρηματιστηριακής. Από το 2019 ανέλαβε την Διεύθυνση των Ιδιωτών πελατών.  Πρίν το 2007 υπήρξε Διευθυντής  υποκαταστήματος-  Ηράκλειου Κρήτης της Π&Κ Χρηματιστηριακής. 

Ο Νίκος είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθήνας και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαφήμιση.

Χάρης Σμυρνόπουλος Επικεφαλής Τομέα Εκτέλεσης Εντολών Πελατών

Ο Χάρης εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή ως επικεφαλής του τομέα Εκτέλεσης Εντολών Θεσμικών Πελατών τον Μάρτιο του 2022.
Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως FX καιMoney Market Trader για την Barclays Bankκαι την Societe Generale. Εργάζεται στους τομείς Μετοχών Θεσμικών πελατών από το 2000, με προηγούμενη εμπειρία στηνEurobank Securities, την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και τηνAXIA Ventures ως Managing Director. Κατέχει τίτλουςBSc σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και MA σε Διεθνείς Σχέσεις.

Ανδρέας Μουράτης Επικεφαλής τομέα Ειδικής Διαπραγμάτευσης & Διαχείρισης Ι/Χ

Ο Ανδρέας είναι Επικεφαλής του τομέα Prop Trading και Ειδικής Διαπραγμάτευσης μετοχών & παραγώγων. Εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2006 ως επικεφαλής του τμήματος ειδικής διαπραγμάτευσης παραγώγων.
Πριν είχε εργαστεί σε ανάλογες θέσεις στην Π&Κ Χρηματιστηριακή και την Metrolife Χρηματιστηριακή του ομίλου της Εμπορικής. Προηγούμενη εμπειρία περιλαμβάνει μεγάλους πολυεθνικούς ασφαλιστικούς ομίλους που λειτουργούν στην Ελλάδα ασχολούμενος στις πωλήσεις σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ο Ανδρέας είναι κάτοχος MCs in Financial Markets and Derivatives από το London Metropolitan University και BΑ στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Σπύρος Γρύλλης Επικεφαλής τομέα Business Development

Ο Σπύρος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή τον Ιανουάριο του 2022, αναλαμβάνοντας επικεφαλής του τμήματοςBusiness Development.
Προηγουμένως είχε εργαστεί ως Product Managerεπί των επενδυτικών προϊόντων της Optima Bank, και ωςInvestment Strategist στο Private Bankingτης Optima Bank. Επί σειρά ετών εργαζόταν ως Senior Trader στα τμήματα ελληνικών και διεθνών παραγώγων της Optima Bank και Eurocorp Α.Χ.Ε. Ο Σπύρος είναι κάτοχος πτυχίου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μαρία Σκουλέλη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας

Η Μαρία εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2015 και είναι η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.
Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό δίκαιο, ενώ έχει λάβει εκπαίδευση σε θέματα Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) και Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος (AML). Στο παρελθόν έχει εργασθεί ως Δικηγόρος, για δικηγορικά γραφεία και τράπεζες.