Η Ομάδα μας

Η Ομάδα της Ανάλυσης υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία και διακρίσεις. 


Κωνσταντίνος Νίκας Διευθυντής - Επικεφαλής Ανάλυσης

Ο Κωνσταντίνος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2014 και σήμερα είναι Επικεφαλής στη Διεύθυνση Ανάλυσης.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων, Διαχειριστή Κινδύνων, Διαπραγματευτή Παραγώγων και Χρηματιστηριακού Αναλυτή στην NBG Asset Management, την Π&K Asset Management και την Megatrust Χρηματιστηριακή.  

Ο Κωνσταντίνος είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor's στις Επιχειρηματικές σπουδές και τα Οικονομικά από το Middlesex University και Μεταπτυχιακού στα Χρηματοοικονομικά από το Birkbeck College.

Βασίλης Καρναπάτης Equity Analyst

Ο Βασίλης εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2015 ως Χρηματιστηριακός Αναλυτής.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις private property portfolio management και equity analysis στην Investment Bank of Greece, Alpha Finance και Diolkos Asset Management.

Ο Βασίλης είναι κάτοχος πτυχίου  M.Sc. Investment & Finance από το Middlesex University  και πτυχίου B.Sc. (Hons) σε Management & Systems από το City University Business School.

Ειρήνη Ξερνού Equity Analyst

Η Ειρήνη εντάχθηκε στη Διεύθυνση Ανάλυσης της Εθνικής Χρηματιστηριακής το 2018.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχίου B.Sc. Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.