Η Ομάδα μας

Η Ομάδα της Ανάλυσης υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία και διακρίσεις. 


Κωνσταντίνος Νίκας Επικεφαλής Ανάλυσης

Ο Κωνσταντίνος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2014 και σήμερα είναι Επικεφαλής στη Διεύθυνση Ανάλυσης.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων, Διαχειριστή Κινδύνων, Διαπραγματευτή Παραγώγων και Χρηματιστηριακού Αναλυτή στην NBG Asset Management, την Π&K Asset Management και την Megatrust Χρηματιστηριακή.  

Ο Κωνσταντίνος είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor's στις Επιχειρηματικές σπουδές και τα Οικονομικά από το Middlesex University και Μεταπτυχιακού στα Χρηματοοικονομικά από το Birkbeck College.

Βασίλης Καρναπάτης Equity Analyst

Ο Βασίλης εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2015 ως Χρηματιστηριακός Αναλυτής.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις private property portfolio management και equity analysis στην Investment Bank of Greece, Alpha Finance και Diolkos Asset Management.

Ο Βασίλης είναι κάτοχος πτυχίου  M.Sc. Investment & Finance από το Middlesex University  και πτυχίου B.Sc. (Hons) σε Management & Systems από το City University Business School.

Βαγγέλης Πήλιος Equity Analyst

Ο Βαγγέλης εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2018 ως Χρηματιστηριακός Αναλυτής.
Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει επίσης θέσεις equity analyst στην Euroxx Securities και στην Proton Bank, καθώς και θέσεις financial analyst στον όμιλο Antenna και στην Club Hotel Loutraki.

Ο Βαγγέλης είναι CFA charterholder, καθώς και κάτοχος πτυχίου M.Sc. Economics & Finance από το University of Bath και πτυχίου B.Sc. στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.