Η Ομάδα μας

Η Ομάδα της Ανάλυσης υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία και διακρίσεις. 


Βαγγέλης Καρανίκας Επικεφαλής Τομέα Επενδυτικής Έρευνας

Ο Βαγγέλης εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2022 για να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Επενδυτικής Έρευνας.

Ο Βαγγέλης ξεκίνησε την καριέρα του ως Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην HSBC στην Αθήνα το 1999. Το 2011 μετακόμισε στην IDC ως Αναλυτής σε IT, Services & Telecoms, ενώ το 2014 εντάχθηκε στην Euroxx ως Επικεφαλής του Τμήματος Ανάλυσης.

Ο Βαγγέλης είναι κάτοχος πτυχίου MPhil στα Χρηματοοικονομικά καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις (αποφοίτησε με διάκριση) από το University of Exeter. Είναι επίσης πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Βασίλης Καρναπάτης Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Ο Βασίλης εντάχθηκε ξανά στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2022 ως Χρηματοοικονομικός Αναλυτής.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις του Χρηματοοικονομικού Στελέχους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοοικονομικού Αναλυτή στην Εθνική Χρηματιστηριακή (2015-2019), Χρηματοοικονομικού Αναλυτή στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, στην Alpha Finance (όμιλος Alpha Bank) και στην Δίολκος Asset Management, καθώς και θέσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Ο Βασίλης είναι κάτοχος πτυχίου BSc (Hons) Management & Systems από το City University of London, MSc Investment & Finance από το Middlesex University, London, ενώ είναι και υποψήφιος 3ου επιπέδου του CFA.

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου εντάχθηκε στο Τμήμα Επενδυτικής Έρευνας της Εθνικής Χρηματιστηριακής τον Ιούλιο του 2020 σαν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί σαν Credit Analyst στην Fitch Ratings για 3 χρόνια και σαν Market Research Analyst στην Moore Stephens για 2 χρόνια.

Είναι κάτοχος της πιστοποίησης CFA, κάτοχος M.Sc. in Shipping, Trade & Finance από το Cass Business School και πτυχίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.