23.961467
38.006846
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Λ.Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας
104 42 Αθήνα

Εξυπηρέτηση Πελατών: T: (+30)210 7720100 
E:customer.care@nbgsecurities.com  

Κεντρικά Γραφεία: T: (+30)210 7720000,  
E:info@nbgsecurities.com
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Πλουτάρχου 5, 1ος Οροφος, Τ.Κ. 54 623
Τηλ : (2310) 258090, Fax : (2310) 548360
email: thessaloniki@nbgsecurities.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

Πύργος Candia, Πλ. Αγ. Δημητρίου, T.K. 712 02
Τηλ.: (2810) 336200, Fax: (2810) 344134
email: crete@nbgsecurities.com