23.961467
38.006846
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Λ. Κηφισίας 66 (Κτήριο Α)
15125 Μαρούσι
T: (210) 7720000
F: (210) 7720001-2
E:info@nbgsecurities.com
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Πλουτάρχου 5, 1ος Οροφος, Τ.Κ. 54 623
Τηλ : (2310) 258090, Fax : (2310) 548360
email: thessaloniki@nbgsecurities.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

Πύργος Candia, Πλ. Αγ. Δημητρίου, T.K. 712 02
Τηλ.: (2810) 336200, Fax: (2810) 344134
email: crete@nbgsecurities.com