Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)


Από την 25.05.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαραχτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εθνική Χρηματιστηριακή, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο Κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει αναλυτικά.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο αναφορικά με την ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσωπικού χαρακτήρα πατώντας εδώ.

Άσκηση Δικαιωμάτων
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας που έχουν θεσπιστεί από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που επεξεργάζεται η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το παρακάτω έντυπο και το υποβάλετε μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς:

Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένωνΕθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 10442 Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου προστασίας δεδομένωνΥπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Για την Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ
Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 10442 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 210 77 20 084
Εmail: dpo@nbgsecurities.com