Η Αποστολή μας

"Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση, ποιότητα και ασφάλεια προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών"

 • Εξειδικευμένα Στελέχη
 • Ισχυρή Κεφαλαιακή Βάση
 • Καινοτόμα Προϊόντα & Υπηρεσίες
 • Δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα 
 • Εξελιγμένα (State of the Art) Συστήματα

Το Όραμά μας

"Σημείο αναφοράς για την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων Επενδυτικών Υπηρεσιών"

Οι Αξίες Μας

Οι αξίες μας καθορίζουν τον χαρακτήρα μας και καθοδηγούν τις αποφάσεις και τις πράξεις μας.

Για τους Πελάτες Μας

 • Ικανοποίηση του πελάτη: Οι πελάτες μας είναι προτεραιότητά μας. Στόχος μας η βέλτιστη κάλυψη των αναγκών τους.
 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών: Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από εξειδικευμένα στελέχη και προηγμένα τεχνολογικά συστήματα είναι η δέσμευσή μας απέναντι στους πελάτες μας.
 • Ακεραιότητα / Ειλικρίνεια / Ηθική: Είναι οι βασικές αξίες με τις οποίες λειτουργούμε στην καθημερινότητα μας. Είναι οι διαχρονικές αξίες που στήριξαν και στηρίζουν την ιστορία μας, το όνομά μας και τις (μακροχρόνιες) σχέσεις με τους πελάτες μας.

Για τους Ανθρώπους Μας

 • Σεβασμός: Σεβόμαστε τα Στελέχη μας και διατηρούμε ένα περιβάλλον συνεργασίας και υγιούς ανάπτυξης.
 • Αξιοκρατία: Προσελκύουμε, διατηρούμε και αναπτύσσουμε στελέχη προσανατολισμένα στους πελάτες και στα αποτελέσματα. Επιβραβεύουμε την αφοσίωση και την δέσμευση για την επίτευξη των στόχων.

Για την Κοινωνία & το Περιβάλλον

 • Υπευθυνότητα: H υπευθυνότητα χαρακτηρίζει τις πράξεις μας και την συμπεριφορά μας όχι μόνο απέναντι στους πελάτες μας και στους εργαζόμενους αλλά και απέναντι στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.