Εθνική Χρηματιστηριακή: Ηγετική θέση στην παροχή Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών


Η Εθνική Χρηματιστηριακή είναι ο πάροχος Χρηματιστηριακών υπηρεσιών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και μια από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρίες στην Ελλάδα.

Η Χρηματιστηριακή εξυπηρετεί περισσότερους από 66,000 ιδιώτες πελάτες και περισσότερους από 130 θεσμικούς επενδυτές.

Το μέγεθος και η εμπειρία μας, διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας, είτε πρόκειται για απλές ή πολύπλοκες εντολές είτε για συναλλαγές πακέτων.

Το εξειδικευμένο εργασιακό μας δυναμικό, η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας και η ασφάλεια του ονόματος της Εθνικής αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της επιτυχίας μας και των μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας.