Θεσμικοί Επενδυτές

Το τμήμα των θεσμικών πελατών εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων & Ξένων Θεσμικών.

Οι πελάτες μας, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο των εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρουμε, μας τιμούν με μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας.

Μετοχές

Η ομάδα εξυπηρέτησης Θεσμικών πελατών στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό που διασφαλίζει την αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών των πελατών 
μας, είτε πρόκειται για απλές ή πολύπλοκες εντολές είτε για συναλλαγές πακέτων.

Επιπλέον είμαστε ειδικοί διαπραγματευτές στην Ελληνική αγορά για τις σημαντικότερες μετοχές από πλευράς κεφαλαιοποίησης.

Παράγωγα

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους ειδικούς διαπραγματευτές στην Ελληνική αγορά παραγώγων.

Η εξειδικευμένη ομάδα μας έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων στρατηγικών.

Πρόσβαση μέσω FIX / Electronic Access

Έχουμε αναπτύξει τεχνικές λύσεις που προσφέρουν στους θεσμικούς πελάτες μας ηλεκτρονική πρόσβαση -μηδενικής καθυστέρησης- στην Ελληνική αγορά μετοχών και παραγώγων καθώς και στην αγορά μετοχών της Τουρκίας, μέσω του πρωτοκόλλου FIX.