Θεσμικοί Επενδυτές

Το τμήμα των θεσμικών πελατών εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων & Ξένων Θεσμικών πελατών οι οποίοι επενδύουν σε Ελληνικές & Ξένες Μετοχές, Ομόλογα και Παράγωγα προϊόντα.

Οι πελάτες μας, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο των εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρουμε, μας εμπιστεύονται και μας τιμούν με μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη διοργάνωση συναντήσεων με υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συνεχή ενημέρωση για την Ελληνική Αγορά, επενδυτικές προτάσεις, καθώς και αναλύσεις και προσωπικές συναντήσεις.

H Εθνική Χρηματιστηριακή είναι ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς διαπραγματευτές (μετοχές & παράγωγα) στην Ελληνική αγορά.

Μετοχές

Η ομάδα εξυπηρέτησης Θεσμικών πελατών στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό που διασφαλίζει την αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών των πελατών μας.

Το μέγεθος και η εμπειρία μας, διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας, είτε πρόκειται για απλές ή πολύπλοκες εντολές είτε για συναλλαγές πακέτων.

Επιπλέον είμαστε ειδικοί διαπραγματευτές στην Ελληνική αγορά για τις σημαντικότερες μετοχές από πλευράς κεφαλαιοποίησης.

Παράγωγα

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους ειδικούς διαπραγματευτές στην Ελληνική αγορά παραγώγων.

Η εξειδικευμένη ομάδα μας έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα ανάπτυξης και εκτέλεσης σύνθετων στρατηγικών και προώθησης καινοτόμων προϊόντων.

Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

Η άμεση πρόσβασή μας στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ανταγωνιστικές τιμές ειδικά σε τίτλους Ελλήνων Εκδοτών. Επιπλέον έχουμε πρόσβαση σε τίτλους χαμηλής ρευστότητας.

Εκτός από την δευτερογενή αγορά έχουμε παρουσία και στην πρωτογενή αγορά είτε ως σύμβουλος/ανάδοχος εκδόσεων, είτε ως συμμετέχων στην αγορά.

Πρόσβαση μέσω FIX DMA

Έχουμε αναπτύξει τεχνικές λύσεις που προσφέρουν στους θεσμικούς πελάτες μας άμεση πρόσβαση -μηδενικής καθυστέρησης- στην Ελληνική αγορά μετοχών και παραγώγων καθώς και στην αγορά μετοχών της Τουρκίας, μέσω του πρωτοκόλλου FIX.