Η ιστορία μας

H Εθνική Χρηματιστηριακή είναι ο πάροχος Χρηματιστηριακών υπηρεσιών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Η εταιρία ιδρύθηκε ως Εθνική Χρηματιστηριακή το 1988 και απετέλεσε την 1η εταιρεία του είδους. 'Εκτοτε είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εταιρεία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Αδείας: 5/120/18.11.1997 και λειτουργεί με βάση τους κανόνες της MiFID II.

 • 2015
  Eπαναφορά της ονομασίας «Εθνική Χρηματιστηριακή» στην επωνυμία της Εταιρίας για τις συναλλαγές στην Ελληνική Αγορά, και σε «National Securities S.A» για τις Διεθνείς Συναλλαγές.
 • 2007
  Συγχώνευση της Π&Κ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ με την Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.
 • 1999
  Η Εθνική Χρηματιστηριακή γίνεται μέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με την ίδρυση του τελευταίου, έχοντας άδεια ειδικού διαπραγματευτή Α.
 • 1988
  Ιδρύεται η εταιρία μας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και καθίσταται μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.