Audit intern

Am instaurat şi menţinem un department de audit intern independent care are următoarele responsabilităţi:

  • Să stabilească, implementeze şi să menţină un plan de audit care să examineze şi să evalueze cât de oportun şi eficient este sistemul de investiţii al firmei, mecanismele şi aranjamentele de control intern
  • Să facă recomandări bazate pe rezultatele muncii depuse
  • Să verifice modalitatea în care au fost respectate recomandările
  • Să raporteze forurilor superioare de conducere posibile abateri

Controalele de audit se desfăşoară în concordanţă cu Standardele Internaţionale de practică profesională din domeniul auditului intern.

Departamentul de compliance

Luând în considerare natura, anvergura şi complexitatea muncii noastre precum şi natura şi gama largă de servicii de investiţii întreprinse în cadrul activităţii noastre, am pus la punct şi menţinem un departament eficient de compliance care funcţionează independent şi are următoarele responsabilităţi:

  • Monitorizează regulat şi evaluează felul în care sunt aplicate măsurile şi procedurile, adecvarea şi eficienţa măsurilor şi procedurilor în identificarea riscurilor de non-compliance
  • Oferă sfaturi şi asistenţă angajaţilor responsabili cu activităţile şi serviciile de investiţii

NBG Securities este autorizat şi reglementat prin licenţa HCMC nr 5/120/18.11.1997 şi îşi desfăşoară activitatea sub legile şi reglementările MIFID.

Dacă doriţi să ne trimiteţi o plângere, vă rugăm să descărcaţi formularul de mai jos sau să ne trimiteţi un email la adresa
compliance@nbgsecurities.com

Managementul riscului

Am pus la punct, implementat şi menţinem politici şi proceduri adecvate de management al riscului care identifică riscurile legate de activităţile, procesele şi sistemele firmei.

Am adoptat măsuri, procese şi mecanisme eficiente prin care să controlăm riscurile legate de activităţile, procesele şi sistemele noastre în lumina nivelului de toleranţă al riscului.

Am pus la punct şi menţinem un departament de management al riscului care operează independent şi se ocupă cu identificarea, evaluarea, măsurarea, monitorizarea şi managementul riscurilor instituţei, precum şi cu implementarea politicilor şi procedurilor de management al riscului şi de asemenea monitorizează urmăoarele:

  • Cât de potrivite şi eficiente sunt politicile şi procedurile de management al riscului
  • Cât de conformă este compania şi persoanele asociate cu aceasta cu aranjamentele, procesele şi mecanismele adoptate
  • Cât de potrivite şi eficiente sunt măsurile luate pentru a remedia deficienţe în politici, proceduri, aranjamente, procese şi mecanisme, inclusiv omisiunea unor angajaţi de a se conforma la aceste acorduri, procese şi mecanisme sau să urmeze astfel de politici şi procedure.