Ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής


Η Εθνική Χρηματιστηριακή είναι ηγετικός παίκτης με πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένες ικανότητες εκτέλεσης έργων στον χώρο της επενδυτικής τραπεζικής.

Έχουμε την εμπειρία τις δομές και την τοποθέτηση ως περιφερειακός ηγέτης να προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής που καλύπτουν τόσο τον τομέα των Εξαγορών, Συγχωνεύσεων και Συμβουλευτικής Στρατηγικής Ανάπτυξης, όσο και όλο το εύρος των συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου.

Η Ομάδα μας αποτελείτε από εξειδικευμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένες ικανότητες εκτέλεσης έργων στον χώρο της επενδυτικής τραπεζικής.