Επενδυτικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση, ποιότητα και ασφάλεια προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών
Αγορές με μια ματιά
Τελευταία Νέα
Πληροφοριακό δελτίο για την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της Εθνικής Πανγαία προς τους μετόχους της MIG Real Estate
Lamda Development Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της 19.06.2014
NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.: Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος & Σύμβουλος Έκδοσης στην AMK της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. με την έκδοση νέων μετοχών που θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα & εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στην Κύρια Αγορά του X.A.
NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.: Σύμβουλος Έκδοσης και Κύριος Ανάδοχος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development S.A. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
Έκδοση ομολόγου A.E. Τσιμέντων TITAN (2014): Η NBG Securities ενήργησε ως από κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών στην ομολογιακή έκδοση της Titan Global Finance plc ύψους €300εκ που ολοκληρώθηκε με επιτυχία
Έκδοση ομολόγου Ελληνικά Πετρέλαια (2014): Η NBG Securities ενήργησε ως Joint Arranger και Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών στην ομολογιακή έκδοση της Hellenic Petroleum Finance plc ύψους €325εκ που ολοκληρώθηκε με επιτυχία
Έκδοση ομολόγου Motor Oil (2014): Η NBG Securities ενήργησε ως Joint Arranger και Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών στην ομολογιακή έκδοση της Motor Oil Finance plc ύψους €350εκ που ολοκληρώθηκε με επιτυχία
NBG Securities ανέλαβε Σύμβουλος της ΔΕΗ σχετικά με το «Σχέδιο Αναδιάρθρωσης & Αποκρατικοποίησής της» που προβλέπει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ με την πώληση του 66% και την πώληση νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού «Μικρή ΔΕΗ»
Έκδοση ομολόγου ΔΕΗ (2014): Η NBG Securities ενήργησε ως Joint Arranger και Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών στις ομολογιακές εκδόσεις της Public Power Corporation Finance plc ύψους €500εκ και €200εκ που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία
Ιδιωτικοποίηση ΟΠΑΠ (2013) Διετέλεσε χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) για την επιτυχή ιδιωτικοποίηση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Έκδοση ομολόγου ΕΛΠΕ (2013):Η NBG Securities ενήργησε ως Joint Arranger και Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών στην ομολογιακή έκδοση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ύψους €500εκ που ολοκληρώθηκε με επιτυχία